google-site-verification: google58c3283cb6669e49.html

Typologi

(Läs inläggen här)

Ett av de mest fascinerande tecknen på helige Andes fingeravtryck över hela Skriften är just de ”typer” som genomsyrar Bibeln. ”Typologi” är ett pretentiöst namn på läran om så kallade mönsterbilder, symboler som är inbäddade i texten för att peka på framtida händelser. Dessa typer är därför en form av profetia. Vi tänker oss ofta att profetia bara handlar om att någon uttalar en specifik förutsägelse som sedan uppfylls. Sanningen är dock att profetior även uppträder bakom den synliga ytan av texten. Det är när man förstår att Bibeln är mer än bara en historisk skildring, utan innehåller massvis med koder som lägger ut mönster i förväg av framtida händelser som man börjar förstå att den som författat måste vetat framtiden. Dessa typer är därför dolda under ytan av texten och kan inte ses förrän man har ljuset från det nytestamentliga budskapet. Gud har placerat dessa saker i texten i förväg som en verifieringsmekanism så att ska veta att budskapet är från honom.

Bibeln talar själv om för oss att det finns dolda skatter i ordet att upptäcka:

”Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den.” (Ordspråksboken 25:2)

”Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du skall inse att jag är Herren, som kallar dig vid ditt namn, Jag, Israels Gud.” (Jesaja 45:3)

Jesaja talar här om skatter som är dolda i mörkret. För att upptäcka dessa skatter (som kommer få oss att ”inse att han är Herren”) behöver man därför ljus att lysa upp mörkret med – detta ljus finns att bli funnet i personen Jesus Kristus som själv kallade sig ”Världens ljus”.1

Det är Jesus Kristus som är Guds underskrift på att budskapet verkligen är från honom. Han har undertecknat hela Bibeln med sin Son.

Ni forskar i skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.(Johannesevangeliet 5:39)

Den ofattbara upptäckten man kommer göra när man börjar studera Bibeln är att dess budskap från pärm till pärm handlar om Jesus Kristus och hans verk. Varje historia, analogi, vers, ja till och med detalj är där av en anledning och pekar i de flesta fall på något sätt till Jesus.2 Det betyder inte att varenda händelse är en “typ” (förebild) av framtida händelser, men det betyder att Skriften som helhet vittnar om Jesus på något sätt. Att varenda bok i Gamla Testamentet pekar på Jesus från Nasaret är ofattbart. Att du har Skrifter, som blev sammanställda mellan ca tvåtusen till fyrahundra år innan hans födelse, och som vittnar om honom är otroligt. Det vi inser är att hela Gamla Testamentet är fyllt med skuggbilder av den kommande Messias.

För att kunna se en skugga krävs det att ljus projekteras på det verkliga objektet, så att skuggan bildas och blir synlig. Det är precis samma sak med Gamla Testamentet. För att kunna se skuggbilderna måste vi låta Jesus lysa upp Skriften. När vi har ljuset som skänks från honom inser vi att det inte var en överdrift när han sa att skrifterna vittnar om honom.

Vi har här ackumulerat diverse typer sedda i Gamla Testamentet med det ljus Jesus ger. Jag hoppas att detta kommer få oss att inse ännu tydligare att Jesus inte var annat än den han påstod sig vara: Han som är innan vi var.


Vad är typologi?

En typ är en historisk person, plats, system/ämbete eller t.ex. händelse som blivit designad av Gud att peka på en framtida person, plats, system eller händelse. Typer är aldrig kompletta, utan ska ses som skuggbilder av verkligheten själv. Liksom en skugga är en dimension kortare, färglösare osv. jämfört med det objekt den är en skugga av, så är det med typerna. Typerna går inte att mätas med verkligheten själv, men är ändå en uppenbar skugga av det den pekar på. Därför kommer vad de modellerar inte vara identiskt med vad de är; De gemensamma konturerna är dock så pass urskiljbara att man kan se dess övernaturliga korrelation.

Hoppas denna bank av typologiska skatter ska vara trosstärkande och inspirerande. Listorna och texterna vi förser med är naturligtvis långt ifrån kompletta. Förhoppningen är att inspirera dig till att söka upp fler ”typer” själv och bidra med. Vi hoppas därför detta kan vara en katalysator i att förlösa dig i att söka och upptäcka ännu fler av undren i Guds undervisning. Om du upptäcker något vi missat var gärna med och bidra medan vi tillsammans utforskar och upptäcker helige Andes fingeravtryck i Skriften.

Referenser:

  1. Johannesevangeliet 8:12
  2. Matteusevangeliet 5:17-21, Johannesevangeliet 5:39