google-site-verification: google58c3283cb6669e49.html

Är Bibeln sann?

There is a principle which is a bar against all information, which is proof against all argument, and which cannot fail to keep man in everlasting ignorance. That principle is condemnation before investigation.” – William Paley

Den fråga vi nu ska besvara kan möjligtvis vara en av de viktigaste frågorna att få svar på i livet. Det råder enormt mycket okunskap inom ämnet och de flesta människor fördömer Bibelns sanningshalt innan de ens undersökt saken.

Vad “är Bibeln sann?“-frågan innebär är att vi måste veta huruvida Bibeln stämmer överens med verkligheten eller inte. Antingen skildrar Bibeln hur världen verkligen ser ut eller så gör den det inte. Hur kan vi då veta om Bibeln är sann?

Bevis

Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Bibeln påstår sig vara Guds Ord. Finns det belägg för detta? Det som argumenteras för på denna hemsida är att det finns överväldigande bevis. Varenda inlägg på denna hemsida har som syfte att framhäva undren och de övernaturliga komponenter de sextiosex bibliska böckerna besitter. Med det sagt följer här en kort summerande lista:

1. Integritet

Först och främst besitter Bibeln en integritet utan motstycke i annan litteratur. Bibeln är en integrerad, komplett, helhet inte bara till tema, utan på detaljnivå. Varför detta är så imponerande är eftersom Bibeln är en samling 66 böcker författad av ett fyrtiotal individer på ett tidsspann på mer än 1500 år. De flesta författarna levde under olika tidseror och kände inte ens varandra. Ändå är Bibeln en komplett helhet som tolkar sig själv.

2.  Profetior

För det andra skriver Bibeln historien i förväg. Det som gör Bibeln unik från alla andra dokument är att den är fylld med profetior. Profetior är oftast förutsägelser om framtiden och är Bibelns primära verifieringsmekanism för att texten skulle vara från den källa den hävdar sig vara (Gud). Eftersom Gud vet slutet redan från början har han använt sig av profetior för att bevisa att budskapet är från honom.

Till exempel uppfylldes över trehundra imponerade profetior av Jesus för 2000 år sedan. (Läs mer här) Vi lever dessutom i en tid där skriftens uråldriga profetior uppfylls mitt framför våra ögon (länk). Något som borde utmana vilken individ som helst oavsett nuvarande syn på Bibeln.

3. Jesus Kristus över hela Bibeln 

För det tredje verkar det som om varenda sida i hela Bibeln pekar på Jesus från Nasaret. Detta gäller både Gamla liksom Nya Testamentet. Att hela Gamla Testamentet är en enda stor skuggbild och crescendo fram till Jesus är övernaturligt. Vi talar här om judiska skrifter som inte blivit sammansatta för att passa in på Jesus, ändå talar i princip varenda sida om honom på något sätt. Inte allra minst på ett sätt som kallas typologi. Om man utforskar materialet vi förser med på denna sida konfronteras man med att Jesus talade sanningen när han yttrade orden:

Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, men det är dessa som vittnar om mig.(Johannesevangeliet 5:39)

4. Bibeln förändrar liv än idag

För det fjärde förändrar Jesus (som hela Bibeln vittnar om) liv än idag. För att uttrycka det milt finns det inte lite vittnesbörd kring hur Bibelns Gud och hans Son Jesus Kristus förändrat liv.

5. Bibeln finns kvar än idag och är i princip oförändrad

För det femte är det oddsmässigt sett absurt att en bok bevarats så länge som Bibeln gjort utan att ha utplånats. Otaliga försök har gjorts för att förgöra Bibeln eller undanhålla den från massorna, även i skrivande stund. Detta är även något som ibland gjorts i den “organiserade kyrkans” namn. Något hemskt som till och med Bibeln varnat för skulle ske.1

Bibeln är en bok som tack vare dödahavsrullarna bevisats vara oförändrad på minst 2000 år. Själva idéen att människor konspirerade att skriva Bibeln på trehundratalet för maktsyften (vilket är en grovt felaktig historieskildring) kan enkelt motbevisas när man undersöker Bibelns mästerliga, skickligt konstruerade design som inte kan återfinnas i annan litteratur. En design som omöjligt kan ha blivit gjord av några gubbar på trehundratalet. Det är flertalet spår av denna design vi utforskar i artiklarna på denna sida.

6. Arkeologi och historia

För det sjätte stämmer Bibelns skildringar överens med historiska och arkeologiska fynd. Historien och arkeologi styrker därmed Bibelns sanningshalt enormt. Till exempel är Dr. Lennart Möllers fynd angående uttåget ur Egypten fascinerande.2

Referenser:

  1. 2 Timoteusbrevet 3:1-9, Apostlagärningarna 20:28-35, Judas 11, 2 Petrusbrevet 3:16, 2 Korintierbrevet 11:13-15, 26
  2.  https://www.amazon.com/Exodus-Case-Commentary-Hardcover/dp/8772477083