google-site-verification: google58c3283cb6669e49.html

Vad är kristen tro?

Om man skulle gå ut på gatan och fråga olika folk vad de tror kristen tro är skulle du säkert få lika många olika svar som människor du frågar. Trots att vi i Sverige är uppvuxna i en postkristen kultur, där skolan gör sina försök till att förmedla vad det innebär att vara kristen, är det ändå väldigt få som faktiskt vet vad det handlar om.

Kristna trons kärna utgörs inte av en moralisk/etisk kod att följa, inte heller handlar det om att besöka en kyrka på söndagar. Kristen tro baseras på en primär sak: att Jesus från Nasaret kom till denna värld och uppenbarade för oss Guds väsen. Kristendom är ett budskap om försoning; att i kraft av det offer Jesus gav på korset kan människan nu försonas med Gud. Vi människor som var separerade från Gud genom vår syndfullhet/orenhet kan nu komma honom nära.

Kristen tro är ett budskap om tro, hopp och kärlek. Det handlar om en frälsare som löste våra problem när vi inte kunde lösa dem själva. Att det finns förlåtelse att bli funnen, helande att ta emot och att ens liv innehar syfte, mening och värde.

Mitt i en värld fylld med mörker, ondska och död finns det en strimma av hopp som lyser med sin närvaro i historiens sidor – en tom grav. Att det fanns en individ som levde i denna värld, men inte var av denna värld. En person vars liv döden inte kunde sluka, vars godhet inte kunde besegras av vår ondska och som visade oss en väg som vida överträffar alla andra – kärleken.

Hur mycket budskapet om denna man än motarbetats står det fortfarande kvar.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Johannesevangeliet 1:5)

Kristen tro är att de påståenden Jesus yttrade under sin tjänst i Judea för cirka 2000 år sedan var sanna. Att han levde ut det han lärde och backade upp sina uttalanden med tecken och under. Att de mirakulösa gärningarna porträtterade för oss i evangelierna inte bara är färggranna legender utan historiska skeenden.

Jesus lever än idag; han helar, befriar och upprättar. Gud finns tillgänglig för varje människa att uppleva, det vi behöver göra är att säga ja till Jesus. Ingen av oss kan få tillgång till Gud via våra gärningar. Ingen av oss kan göra oss förtjänta av himlen genom gärningar. Det kristna budskapet är att Gud gav oss sin Son och den som tar emot den gåvan blir frälst.

Kristen tro är att bekänna Jesus som Herre och tro i sitt hjärta att Gud uppväckt honom från det döda.

Eftersom Jesus dött och uppstått kommer också alla döda uppstå en dag och dömas. Det kommer en domedag och på den dagen vill man inte straffas för sina synder och gärningar. För att kunna finna nåd och barmhärtighet på den stora dagen måste man lita på Jesus, att han burit straffet åt en och friköpt en.

Kristen tro representeras inte av dess missbruk. Man dömer aldrig en filosofi efter dess missbruk. Titta på saker som skett i kristendomens namn och inse att det finns väldigt mycket som inte stämmer överens med vad Bibeln lär. Kristendom representeras av Jesus Kristus. Se till honom, tro på honom och ditt liv kommer bli förvandlat.