google-site-verification: google58c3283cb6669e49.html

Vad innebär det att Bibeln är “Guds ord”?

Att kalla Bibeln för Guds ord är att hävda att Bibeln uppenbarar för oss Guds budskap till mänskligheten. Påståendet blir därmed att de böcker som utgör den konstellation vi kallar Bibeln inte är ett budskap vars ursprung är från människor, utan från Gud själv.

Detta påstående är naturligtvis inte bara taget ur luften utan baseras på att de skrifter som utgör Bibeln upprepade gånger hävdar sig vara från den Gud som kallas Herren. Om de påståendena är förankrade med verkligheten och kan backas upp med bevis är det vi utforskar på denna hemsida.

När vi säger att Bibeln är Guds ord menar vi inte att Bibeln är dikterad av Gud ordagrannt (även om den innehåller väldigt speciella egenskaper till och med på detaljnivå). Det som menas är att Bibeln är inspirerad. Att Bibeln är inspirerad innebär att Gud använt sig av mänskliga författare och deras personligheter för att kommunicera. Man skulle kunna säga att Gud kommunicerat något till dessa individer som sedan förmedlat vidare den information de tagit emot. Gud har därmed också vakat över processen genom vilket de förmedlar budskapet så att ingen missrepresentation av ord äger rum.

Den term Bibeln själv använder sig av för att förmedla vad det innebär att den är inspirerad är att ”hela Skriften är utandad av Gud.” Guds andetag är över hela boken och är till för ”undervisning, till tillrättavisning/övertygelse, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.(Andra Timoteusbrevet 3:16-17)

Det versen ovan säger är att hela Skriften, hela Bibeln, är till för vår hjälp så att vi ska kunna leva ut vårt syfte som människor och behaga Gud. Den är högst relevant i våra liv och att läsa Bibeln är att läsa text utandad av Gud själv. När man läser Bibeln läser man därför ord från skaparen själv, lika relevanta som om man hörde Guds röst dåna från himlen.

Om vi tror att Bibeln är Guds ord blir den naturliga följden att Bibeln är sann och utan fel i allt den påstår. Gamla och Nya Testamentet är Guds ofelbara ord; ofelbar som i hur texten ursprungligen gavs. Bibelns kanon är vårt rättesnöre och den information den förser med är fullständig och tillräcklig för frälsning och leverne.

Guds Ord är en integrerad helhet och dess budskap från pärm till pärm är Jesus Kristus och honom som korsfäst. Bibeln uppenbarar Sonen för oss, och Guds Son uppenbarar vem Gud verkligen är.