google-site-verification: google58c3283cb6669e49.html

Vad är frälsning och hur tar jag del av det?

“Frälsning” är ett ord som betyder räddning eller befrielse. Frälsning innefattar så ofantligt mycket. Frälsning innefattar evigt liv, en framtid, ett hopp, övernaturlig kärlek utgjuten i sitt hjärta, obeskrivlig glädje, frid som inte denna värld kan erbjuda… Listan kan göras lång.

Men för att förstå oss på frälsning och vad det i grund och botten handlar om är steg ett att inse vad det är vi behöver bli räddade ifrån.

Alla är syndare

När vi nu etablerat (genom bl.a. materialet samlat på denna hemsida) att Bibeln är övernaturlig och att den ska tas extremt seriöst, måste vi inse att den talar sanning när den säger ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.(Romarbrevet 3:23)

Vad detta innebär är att inte en enda människa på denna jord når upp till Guds standard. Guds ord lär oss att “Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.(Jakobs brev 2:10). Det innebär att hur goda människor vi än anser oss vara har vi gjort oss skyldiga till att bryta mot Guds hela lag.

Det här innebär väldigt dåliga nyheter för dig och mig. Som den rättfärdige domare Gud är måste han straffa varje brott. Om han inte straffade varje brott skulle han inte vara rättvis.

Vad allting leder till

Det korta tidsspannet vi kallar livet här på jorden kommer en dag ta slut. Vad kommer då hända? Det korta svaret är: Vi kommer bli dömda.

Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas.(Hebreerbrevet 9:27)

För varje sekund som går kommer vi närmare och närmare vårt möte med den rättfärdige domaren. Dagen då vi står inför Gud är oundviklig och kommer ske för varje människa vare sig man vill det eller ej. 

Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.” (2 Korintierbrevet 5:10)

Som redan påpekat kräver Guds rättvisa att varje brott blir straffat. Det här är väldigt dåliga nyheter för oss syndare. I oss själva är det omöjligt att kunna klara sig på domedagen. Vi har alla kommit till korta. Vi är alla orena, lögnare, tjuvar och hädare som förtjänar evig fördömelse.

De goda nyheterna

De goda nyheterna är dock att vi kan bli räddade, frälsta, från den kommande rättvisa vredesdomen. De goda nyheterna är att Gud älskade den här världen för mycket för att se den gå till sitt öde. Hela världen är redan dömd och diskvalificerad från himlen. Det här var dock inget Gud ville.

Det han då gjorde för lösa detta problem var att sända sin egna älskade Son till världen. Han klev ned i sin egen skapelse; levde det liv vi borde levt och dog den död vi borde dött. Han bytte plats med oss och tog på sig straffet du och jag förtjänar så att vi skulle kunna gå fria. Guds rättvisa kräver att varje brott straffas, därför tog Jesus på sig vårt straff så vi kan gå fria om vi tar emot gåvan.

Det finns bara ett sätt att bli rättfärdig, rätt ställd med Gud, och det är genom att ta emot den fria underbara gåvan Jesus gett oss. Inga gärningar kommer försvara dig mot Guds rättvisa. Det vi behöver är nåd. Vi behöver få något vi inte förtjänar, och det är precis det Gud ger oss när vi väljer att tro på hans Son. Det finns alltså bara en synd Gud egentligen håller dig skyldig till – och det är synden att inte acceptera Jesus som din personlige frälsare!

Ingen människa är för syndig, ond eller oren för att kunna bli frälst. Jesus har burit all vår synd och skam åt oss och kan frälsa vem som helst. Det enda han begär av oss är att vi tror honom.

Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.(Johannesevangeliet 5:24)


När du sedan tror på Jesus kommer han ge dig ett nytt hjärta och en ny ande. Frid över allt förstånd, obeskrivlig glädje, gudomlig kärlek och nåd till hjälp i rätt tid. Livet med Gud är underbart och att bli frälst är det största och bästa som kan hända en människa.