google-site-verification: google58c3283cb6669e49.html

Vad menas med “Bibelns integritet”?

Kort sammanfattat är Bibeln en samling av 66 separata böcker författade av mer än 40 författare över ett tidspann på mer än 1500 år. Dessa böcker är skrivna på tre olika kontinenter, på tre olika språk av författare med vilt skilda yrken under olika epoker i historien. 

Bibeln är överlägset den mest distribuerade, sålda, lästa, attackerade, hatade, älskade och kraftfulla bok som någonsin funnits. Ingen bok har haft samma inverkan på historien som Bibeln. Hela Bibeln har blivit översatt till minst 349 språk; minst 2123 språk har en bok ur Bibeln på sitt språk.1

Bara för att den är allt detta betyder det dock inte att den är sann. Det enda dessa fakta betyder är att den är väldigt speciell och borde få vår uppmärksamhet. När vi dock ger den vår ärliga uppmärksamhet kommer vi märka att den besitter en övernaturlig integritet.

Integritet är en egenskap som innebär att någonting är väl sammanhängande (integrerat) och motsägelsefritt inom ramen för vissa principer. Ju bättre detta någonting hänger ihop och har färre motsägelser (interna fel och konflikter) desto högre grad av integritet har det.

Integritet i den betydelsen är ett begrepp som innebär frihet från (och/eller avsaknad av) självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare.

Ordet stammar från latinets integer som betyder hel eller komplett.”2

När vi därför säger ”Bibelns integritet” menar vi att det är en integrerad, komplett, helhet som innehåller egenskaper den inte borde göra om dess ursprung endast var av människor.

Det starkaste argumentet för Bibelns övernaturliga ursprung är just den integritet och design den besitter. Här har vi en samling böcker som författats av flera olika individer på ett tidsspann över mer än 1500 år och upptäckten man kommer göra är att det är en bok författad av en författare – Gud själv.

Bibeln är ett integrerat budskap som tolkar sig självt. Nya Testamentet är dolt i det Gamla Testamentet och Gamla Testamentet är uppenbarat i det Nya Testamentet.

Den ultimata verifieringen av denna uppfattning är personen Jesus från Nasaret. Det är min personliga övertygelse (som jag anser mig ha tillräckligt bevis för att tro) att varenda sida i Gamla Testamentet pekar på Jesus, liksom hela Nya Testamentet handlar om honom. Jag vet inte hur mycket det säger dig, men det innebär att den Bibel vi har talade om Jesus (hans liv, natur och verk) flera sekler innan han ens föddes. För mig känns det som ganska stark bekräftelse angående vem han verkligen var.

Det som gör det hela ännu mer påtagligt är att bland de starkaste verifierande bevisen för Jesu identitet, Gamla Testamentet, bevaras av det folk (judarna) som till majoriteten aldrig propagerat för Jesus och det nytestamentliga budskapet (vilket Gamla Testamentet också sa skulle ske).3 Därför är all argumentation att Gamla Testamentet skulle gjorts om för att passa in på berättelsen om Jesus utesluten. Argumentationen från andra hållet att historien om Jesus gjordes om för att passa in på Gamla Testamentet vederläggs också ruskigt snabbt, inte minst genom allt det material som finns samlat på denna hemsida.

Bibelns integritet innebär att de sextiosex böcker vi har utgör en Jesus-centrerad integrerad helhet som kan summeras i detta ord:

”Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, men det är dessa som vittnar om mig.

– Johannesevangeliet 5:39

Referenser:

  1. http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-book-of-non-fiction
  2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet_(egenskap)
  3. Jesaja 6:9-10, 8:14, 53:1-8, Hosea 5:15, Psaltaren 69, 118:22 etc.